Arama Site Ağacı Anasayfa
Çalışma saatlerimiz
Pazartesi - Cuma
08.30 – 19.00 (Kesintisiz)
Cumartesi
08.30 - 17.30
Pazar günü ve resmi tatil günleri kapalıdır.
Görevlerimiz
HALK KÜTÜPHANELERİ 

Kadın, erkek, her yaşta her düzeyde ve her meslekten okuyucunun çeşitli konularda hazırlanmış eserlerden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını sağlayan, hizmet verdiği bölgenin kültürel, sosyal ve teknik alanlarda kalkınmasına yardımcı kaynak oluşturan kurumlardır.

Halk Kütüphaneleri, yaş, ırk, cinsiyet, inanç, milliyet, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin yediden yetmişe bütün halka hizmet götürmek gibi evrensel bir amaçla hizmet verirler.

Halk Kütüphaneleri bu amaca ulaşabilmek için, her türden ve her formattan materyali toplar, düzenler ve hizmete sunar.

GÖREVLERİMİZ

 • Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar.
 • Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç verir.
 • Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir.
 • Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturur ve hizmete sunar.
 • Yerel girişimcilere ve yerel ekonomik gruplara bilgi gereksinmelerini karşılayacak bilgi hizmetlerinin organizasyonunu yapar.
 • Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti verir.
 • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş veya kurulacak olan halka açık özel kütüphanelerin teknik iş ve işlemlerine rehberlik eder.
 • Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenler, mevcut etkinliklere katılım ve destek sağlar.
 • Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapar.
 • Yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayan yerleşim birimlerine gezici kütüphane aracı ile hizmet götürür.
 • Engelli, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler için uygun hizmetler sunar.
 • Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı desteklemek amacıyla özel hizmetler sunar.
 • Derleme işlerini, yürürlükteki derleme mevzuatı hükümlerine göre yürütür.
 • Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kütüphane hizmeti ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1757 kez gösterilmiştir.